Mzdy a personalistika

  • Vedení personalistiky a personálního poradenství
  • Komplexní zpracování mzdové agendy včetně zpracování cestovních příkazů
  • Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců při vzniku, ukončení nebo změnách pracovního poměru (e-podání)
  • Zpracování mezd zaměstnanců na základě dodaných podkladů včetně všech povinných výstupů
  • Příkazy k úhradě pro platbu odvodů z mezd
  • Vyúčtování daně ze závislé činnosti
  • Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Elektronická komunikace s okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
  • Zastupování při kontrolách prováděných okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami

Poptávka - Mzdy a personalistika

1000 znaků zbývá