Dřevostavby - dotační možnosti pro obce

dum1.jpg dum1.jpg
dum2.jpg dum2.jpg
dum3.jpg dum3.jpg
dum4.jpg dum4.jpg
00-titulni-list.jpg 00-titulni-list.jpg
01-bytove-domy-0001.jpeg 01-bytove-domy-0001.jpeg
02-01-bd.jpg 02-01-bd.jpg
03-02-bd-0001.jpeg 03-02-bd-0001.jpeg
04-03-bd.jpg 04-03-bd.jpg
05-04-bd.jpg 05-04-bd.jpg
06-05-bd.jpg 06-05-bd.jpg
08-u-1kk.jpg 08-u-1kk.jpg
09-d-2kk.jpg 09-d-2kk.jpg
10-dp-2kk.jpg 10-dp-2kk.jpg
11-t-3kk.jpg 11-t-3kk.jpg
12-q-4kk.jpg 12-q-4kk.jpg

Dřevostavby - dotační možnosti pro obce

Nabízíme projekty staveb a výstavbu pro obce z dotačních programů - Podpora domů s pečovatelskou službou, Podpora Komunitních domů pro seniory, Podpora výstavby domů s nájemními byty, Výstavba sociálního a smíšeného domu. Bydlení do 6 měsíců.
Referenční číslo: 0061
Typ projektu: Byty
Cena: bydlení do 6 měsíců, cena kalkulována na vyžádání
Zahájení výstavby: 09/2020
Plocha: od 25 m2 do 120 m2 m2
Dokončení výstavby:03/2021

Kontakt na makléře

Ing. Martin Sasínek
+420602580267
sasinek@fortunasro.cz

Kontakt makléře

Na základě smlouvy o obchodním zastoupení Vám nabízíme projekty staveb a výstavbu pro obce z dotačních programů - Podpora domů s pečovatelskou službou, Podpora Komunitních domů pro seniory, Podpora výstavby domů s nájemními byty, Výstavba sociálního a smíšeného domu. Naše výhody - bydlení do 6 měsíců, rychlá výstavba oproti zděným stavbám, nižší investiční náklady na výstavbu a splnění požadovaných standardů energetické náročnosti budov. 
Dotace od MMR: Název programu: PODPOROVANÉ BYTY, Příjemci dotace: obce, církve a a.s. jakákoliv právnická osoba či státem řízená organizace. Základní podmínky: dotace 600.000,- Kč na bytovou jednotku, pečovatelské byty jsou dotovány dle podlahové plochy, ukončení realizace nejpozději do 2 let, alokované prostředky 260 mil. Kč a další parametry pro Komunitní dům seniorů. 
Dotace Státní fond rozvoje bydlení: Název programu: VÝSTAVBA PRO OBCE, Příjemci dotace: Oprávněnými žadateli jsou obce, svazky obcí, městské části Prahy, městské obvody. Podmínky pro poskytnutí podpory: minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2, výstavba musí probíhat mimo záplavové území, žadatel je vlastníkem pozemku.
Název programu: NÁJEMNÍ DOMY, Příjemci dotace: obce, právnické osoby, v jejich výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy, Vybrané podmínky poskytnutí a použití úvěru: minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2, z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný, výstavba mimo záplavové území, byty nelze užít k jinému účelu než nájemnímu bydlení, nájemní smlouva s fyzickou osobou maximálně na rok, čerpání úvěru musí započíst do 6 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy a skončit nejpozději do 3 let, úvěr lze čerpat po dobu výstavby.
Nabízíme Vám:  - zpracování projektové dokumentace od architektonické studie až po realizační dokumentaci, 
                            - výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, 
                            - autorský dozor v průběhu realizace stavby,
                            - dodání dřevostavby dle vypracované projektové dokumentace,
                            - spoluúčast při podání žádosti o dotaci na výstavbu bytového domu do výše zmíněných dotačních titulů. 
Limity a parametry dřevostavby: 
                            - PENB v kategoriích A ( až B)
                            - součinitel prostupu tepla U=0,120 W/m2.K
                            - požární odolnost REI 60 DP3
                            - neprůzvočnost Rw=44 dB
                            - max. do 3 NP
                            - garantovaná konečná cena
                            - záruka 30 let

Soubory ke stažení

Bytové domy pro obce (s dotací)1.11 MBstáhnout

Projekt je možné ralitovat kdekoliv na pozemku investora určeného dle ÚP obce k hromadnému bydlení

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okes: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Ulice: Vítkovická 3276 / 2

Zobrazit mapu

Číslo Dispozice Plocha Podlaží Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada Parkování Sklep/komora Orientace Stav Cena
0061 5000 m2 0 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 0 Ne -- aktivní bydlení do 6 měsíců