„Realitní doktoři“ z FORTUNA REALITY s.r.o.

Takto nás nazval ředitel realitního serveru realitycechy.cz a realitymorava.cz poté, co si vyslechl tento náš realitní příběh. Proto nás napadlo podělit se o tuto zkušenost se zájemci o koupi a prodej nemovitostí.

    Začalo to jako obvykle. Ozval se zájemce o prodej rodinného domu. Domluvili jsme se na schůzce přímo v domě. Dům byl sice starší, postavený okolo r. 1932 u poměrně frekventované čtyřproudové silnici, ale byl po celkové rekonstrukci a pozdější přístavbě garáže.  Majitelé byli ukrajinští lékaři, manželé s novorozeným dítětem. Oba v ČR pracovali více než deset let.  V domě žili jeden rok a když se jim narodilo dítě, začali vnímat hluk vozidel z ulice podstatně více než před tím. Proto vyměnili všechny skla v oknech za speciální protihluková a instalovali klimatizaci. Částečně to pomohlo, ale výsledek rozhodně nebyl takový, jak si představovali.

     S majiteli jsme se dohodli, že vypracujeme oceňovací posudek nemovitosti o aktuální tržní ceně a připravíme zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji jejich rodinného domu.

     Jsem nejen realitní makléř, ale i certifikovaný odhadce s vázanou živností oceňování nemovitostí. Naše práce začíná důkladným studiem všech zápisů v katastru nemovitostí a místním šetřením (prohlídkou) dané nemovitosti. Zjistil jsem, že dům je dodatečně izolován proti vlhkosti tzv. podřezáním. Bylo to provedeno neodborně, protože na několika místech byla popraskána obvodová nosná konstrukce domu. Ukrajinští majitelé koupili dům od majitelky, kterou zastupovala místní realitní kancelář, ale oni sami si bohužel k prohlídce žádného zkušeného realitního makléře nebo inspektora nemovitostí nevzali. Dále jsem zjistil, že v jejich oplocené zahradě jsou 4 m2 cizího pozemku, který vlastní město. Tuto informaci slyšeli poprvé ode mne.

     Cizí pozemek na jejich zahradě v nás vyvolal obavy, že zde mohou být další skryté vady, zatajené při koupi této nemovitosti. Zavolali jsme původní majitelce s představou, že k nám bude vstřícná a ochotná se rozumně dohodnout, ale ta se s námi nechtěla vůbec bavit a rozhovor jednostranně ukončila.  

     To byl prvotní podnět k tomu, vyžádat si od majitelů plnou moc k nahlížení do stavebního spisu, který je vedený v archivu stavebního úřadu. Zde jsem si mohl ofotit celý spis od r. 1932 a zjistit celou historii této stavby. Našel jsem kopie původních projektů před rekonstrukci domu a spoustu dokladů při změně užívání stavby někdy v r. 2002. Doklady k rekonstrukci domu nebyly vůbec žádné. Následně jsem veškerou dokumentaci předal našemu advokátovi k vyhodnocení.

     Závěr advokátní kanceláře byl šokující! Dům, který byl zapsaný v katastru nemovitostí jako rodinný dům není rodinným domem, ale je to dům, u kterého dřívější majitel – magistrát města, změnil způsob užívání domu na kanceláře a sklady. Nepodal návrh na změnu u katastrálního úřadu a následně objekt změnil třikrát majitele. Ten poslední udělal bez stavebního povolení rekonstrukci domu a objekt prodal našim ukrajinským klientům jako rodinný dům.

     Ti si na koupi domu vzali v dobré víře hypotéční úvěr, kterou by banka neposkytla, kdyby věděla o změně užívání.

     Naše smluvní advokátní kancelář se ujala jejich zastupování. Napsala původní majitelce, kde shrnula všechny skryté vady a navrhla řešení. Protistrana si vzala svého advokáta a nastalo kolečko smlouvání, dohadování s konečným konstruktivním závěrem dohody. Ukrajinští majitelé získali dohodou slevu z kupní smlouvy domu více než 500.000,- Kč. Dále se původní majitelka zavázala odkoupit a následně bezúplatně převést 4 m2 a na vlastní náklady vyřídit změnu užívání zpět na rodinný dům.

     Naše realitní kancelář neměla jen dobrý pocit z profesionálně vykonané práce, ale ukrajinští majitelé nás za práci férově odměnili, byť se původní záměr prodat dům nerealizoval.

     S ukrajinskými klienty jsme do dnešní doby v kontaktu. Vše proběhlo tak, jak jsme se domluvili a klienti se nám vlastním slovem zavázali, že případný budoucí prodej jejich rodinného domu rozhodně bez naší kanceláře provádět nebudou.

     Tento případ dává jasný odstrašující příklad všem, kdo si myslí, že nákup anebo prodej nemovitosti je vlastně jednoduchý obchod bez rizika, že to každý zvládne sám anebo prostřednictvím nějakých absurdních webových portálů ve stylu „bez realitního makléře“.

     Myslím si, že ten, kdo dočetl tento článek až do konce, se při nákupu nebo prodeji nemovitosti obrátí na profesionální realitní kancelář, která disponuje úspěšnými „realitními doktory“, jako je ta naše FORTUNA REALITY s.r.o.

 

 

Ing. Martin Sasínek a Josef Benetka

realitní makléři - „realitní doktoři“