Postup prodeje

S námi nemůžete prodat pod cenou.

 

Místní šetření.

 

Vypracování výpočtu tržního ocenění nemovitosti.

 

Vypracování návrhu a podepsání smlouvy o zprostředkování prodeje.

 

Kontrola a případné odstranění skutečného stavu nemovitosti oproti zápisům v katastru nemovitostí.

 

Návrh a příprava prodeje Vaší nemovitosti.

Tvorba fotodokumentace, videoprohlídky, videoprezentace.

 

Prodej Vaší nemovitosti.

Inzerce, tvorba vlastních www stránek nemovitosti, prezentace a inzercetěchto stránek, prezentace na sociálních sítích, přímé nabízení Vaší nemovitosti, protokolárníprohlídky nemovitosti.

 

Vypracování návrhu a podpis rezervační smlouvy.

 

Vypracování a podpis kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněžních prostředků.

 

Předání nemovitosti

na základě předávacího protokolu.

 

 

 

S námi nekoupíte  předraženou nemovitost.

 

Interiér

 

Kontaktujte nás

*
*
*
email: phone: lname: