Jak ovlivňuje a změní koronavirus cenu nemovitostí? 

 

Probíhající pandemie koronaviru se zcela jistě projeví na tržních cenách (dále jen cena) nabízených nemovitostech. To je ovšem asi jediná pravda. Koronavirová situace svým charakterem vytváří jiné specifika než krize v období krize 2008 - 2012.

V současné době existují faktory jak ovlivňující růst cen nemovitostí a také ty, které mají tendenci tlačit ceny nemovitostí dolů. Oba faktory budou působit na ceny nemovitostí druhově, lokálně a v daném čase.

Faktory ovlivňující růst cen:

 • téměř nulové úrokové sazby – vzhledem k tomu, že hospodářské ztráty způsobené koronavirovou pandemií budou enormní, dá se předpokládat, že základní úrokové sazby budou klesat až k nule,
 • zdravý hypotéční trh,
 • celkový nedostatek bytů z důvodu schvalovací legislativy, rostoucích cen stavebních prací z důvodu nedostatku kapacity levné zahraniční pracovní síly,
 • vládní opatření, která jsou teprve ve schvalovacím procesu – zrušení daně z nabytí a prodloužení osvobození ze zisku z prodeje z 5 let na 10 let zvýší poptávku po všech nemovitostech, možnost odpočtu úroků z hypotéčních úvěrů jen do konce roku 2021,
 • omezení zahraničních dovolených s dlouhodobým výhledem na 2 roky i více – zvyšuje poptávku po nemovitostech, které jsou zaměřeny na tuzemské rodinné dovolené s vlastním stravováním – chaty, chalupy, kempy, pozemky k rekreaci
 • opětovné zavádění nouzových stavů z důvodu následných epidemiologických opatření – zvyšuje poptávku po izolovaném bydlení v rodinných domech, pozemky k bydlení
 • potřeba nakupování zboží v e-shopech – zvyšuje poptávku po komerčních nemovitostech se zaměřením na skladování a služby s tím spojené,
 • zavádění práce domů tzv. home office – zvyšuje poptávku po větších bytech a rodinných domech. 

Faktory ovlivňující pokles cen:

 • světová pandemie koronaviru bude působit na celkovou nezaměstnanost v ČR. V současné době je nezaměstnanost uměle snižována vládním opatřením programem Antivirus s platností do 30.6.2020. Těm státům, které takové opatření nezvedla okamžitě, se zvýšila nezaměstnanost z původních 3-5% na 25-29%. Dá se tedy předpokládat taková rekordní nezaměstnanost i u nás?  Zcela jistě, pokud vládní opatření nebudou nadále prodloužena a případně opět zaváděna podle jednotlivých epidemiologických vln. Takto vysoká nezaměstnanost by se významně podílela na cenách všech nemovitostí a to až s možností zhroucení nebo vážným kolapsem realitního trhu z důvodu značného poklesu poptávky.
 • v některých větších městech z důvodu poskytování krátkodobého pronájmu a zastavením přílivu zahraničních turistů s předpokladem trvání opět minimálně na 2 roky se dá předpokládat zvýšený počet nabízených bytů a dočasným poklesem cen bytů a to cca  maximálně o 10 %. Toto specifikum se ovšem týká pouze bytů v Praze a Brně a to zejména s přihlédnutím k faktorům zvyšující cenu viz víše,
 • zavádění práce domů tzv. home office – snižuje poptávku po komerčních nemovitostech – kancelářské prostory,
 • vládní opatření, která jsou teprve ve schvalovacím procesu – zrušení odpočtu úroků z hypotéčních úvěrů po roce 2021 a nejistota zájemců o koupi nemovitostí do doby než bude toto vládní opatření schváleno parlamentem,
 • potřeba nakupování zboží v e-shopech – snižuje poptávku po komerčních nemovitostech – obchodní prostory – kamenné prodejny
 • opětovné zavádění nouzových stavů z důvodu následných epidemiologických opatření – snižuje poptávku po komerčních nemovitostech hotely a ubytovací zařízení s vlastním stravovacím zařízením, hospody a restaurace.

Vzhledem k výše uvedeným faktorům, které jsou zcela nové na realitním trhu, VÝZNAM výběru správné realitní kanceláře získává zcela nový rozměr.

Naše společnost FORTUNA REALITY s.r.o. a její realitní makléři Vám nejdříve správně ocení Vaši nemovitost, stanoví tržní cenu a následně odborně zrealizují prodej nemovitosti s cílem prodeje za tuto cenu. Všechny výše uvedené faktory budou použity při ekonomickém modelu výpočtu tržní ceny  - viz vzorové ocenění