Jak správně stanovit výši nájemného u bytu anebo domu?

     Jestliže se rozhodnete pronajímat svůj dočasně volný byt anebo dům, pravděpodobně se dostanete k otázce – jaká je ideální výše nájemného? A proč zrovna takto vypočítána cena?

     Cena nájmu rozhoduje o tom, od koho a na jak dlouho budete mít téměř bezstarostný pravidelný měsíční příjem. Nikdo z pronajímatelů nechce, aby zbytečně platil pravidelné měsíční náklady za volný byt a tím se dostával do ztráty.

     Pokud by v ČR do ceny nájmu nezasahoval stát, tak by se ke správnému stanovení tržního (místně obvyklého) nájmu daly použít všechny tři významné metody – nákladová, výnosová anebo porovnávací.

    Bohužel ceny nájmu dnes ovlivňuje stát a to prostřednictvím Úřadů práce ČR při vyplácení sociálního příspěvku na bydlení. Tento sociální příspěvek vzhledem k celkové inflaci a neustálému a pravidelnému zvyšování cen nájmu a cen energií způsobuje narušení běžného tržního mechanismu. Pokud by tento sociální příspěvek neexistoval, pronajímatelé by nemohly tak razantně zvyšovat ceny nájmu a byl by dostatek bytů k pronájmu. Je sice pravda, že pak by mohla značná část obyvatel skončit na ulici. Ale volná ruka trhu by nebyla narušena a mladí lidé by měli kde bydlet. Dále stát začal uvažovat o dalším sociálním příspěvku a to na zvyšování cen energií.  To nám rozhodí ceny nájmu dvojnásobně.

     Správná cena nájmu by měla být tržní, tj. maximální možná cena nájmu za nebytové prostory vypočítaná porovnávací metodou dle místně obvyklého nájmu, technického stavu předmětu nájmu, polohy a vybavení.

     Pokud ovšem vypočítám porovnávací metodou maximální možné nájemné, které je vyšší, než by si mohli dovolit lidé s pravidelnou pracovní kázní, tak se Vám budou na pronájem  hlásit paradoxně lidé, kteří pravidelně nepracují, nemají řádné pracovní návyky a stát jim přispívá další sociální dávkou na bydlení z kapes daňových poplatníků. Tyto rodiny mají velký počet dětí nebo to jsou většinou matky samoživitelky případně nepřizpůsobiví občané. Těm je úplně jedno jaká je výše nájmu, vždyť jim to doplatí stát.  Pro pronajímatele to znamená mnohonásobně větší pravděpodobnosti opožděného anebo nezaplaceného nájmu a cen energií a velkou pravděpodobnost zdevastování vybavení bytového prostoru.

     Pokud je cena zase zbytečné nízká, pronajímatel se připraví o část peněz z možného nájmu a následné zvyšování ceny nájmu v krátké době po uzavření nájemní smlouvy může být nezákonné, ale zcela určitě vypadá neseriózně a způsobí nedůvěru nájemce vůči pronajímateli. 

     Z toho plyne, že správně stanovaná výše ceny nájmu je poměrně složitý výpočet a je určitě vhodné se poradit s naší realitní kanceláří. Přenechejte výpočet výše nájmu a vyhledání nájemce specialistům na oceňování nemovitostí a pronájem bytů nebo domů.

 

Nenechte si zničit svůj majetek a bez obav nám volejte!

Exekutora na vymáhání dlužného nájmu s námi potřebovat nebudete!

S profesionály Vám pronájem přinese zisk a klidné spaní!

 

30. 9. 2021