Jaký je rozdíl mezi oceňováním nemovitostí a odhadem anebo naceněním nemovitostí?

Rozdíl mezi oceněním a odhadem

Až na pár výjimek většina realitních kanceláří nabízí zdarma tzv. odhad ceny nemovitosti anebo nacenění nemovitosti, a to právě proto, že si uvědomují, že oceňování je podnikatelská činnost s vázanou živností. Pokud se jich zeptáte, zda vlastní vázanou živnost na oceňování nemovitostí, odpoví Vám, že oni pouze dělají odhady anebo nacenění a že oceňování nedělají.

Pokud položíte stejnou otázku živnostenskému úřadu, odpověď od nich dostanete obdobnou. Jinými slovy živnostenské úřady nemají zájem zjišťovat kdo oprávněně oceňuje nemovitosti a kdo ne.

To je důvod proč se naprosto běžně a beztrestně tato činnost nabízí.

Pokud se Vám nabízí na různých internetových portálech tržní ocenění zdarma (nebo odhad, nacenění) tzv. on-line apod., tak si můžete být jistí, že Vás chce někdo využít k získání kontaktu a následného zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti. Pokud za tuto „službu“ máte ještě něco zaplatit, tak to jste nechal(a) okrást. Žádný odhadce s vázanou živností by takovou službu on-line nenabízel, protože ví, že musí provést místní šetření.