Jaký je rozdíl mezi odhadcem a znalcem?

V současné době ještě platí starý zákon o znalcích tlumočnících a zároveň je již schválený vydaný nový zákon o znalcích s účinností od 1. 1. 2021 s tím, že ještě nejsou zveřejněny všechny prováděcí vyhlášky. Proto to raději vezmu stručně podle nového zákona. Znalcem oceňování nemovitých věci může být jen ten, kdo vlastní VŠ vzdělání zakončené inženýrským anebo magisterským titulem, má vázanou živnost na oceňování majetku-nemovitosti a má 5 let praxe. Takový zájemce od příštího roku může požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR o vykonání zkoušky. Po úspěšné zkoušce bude jmenován a zapsán do seznamu znalců. Znalci, kteří jsou v dnešní době zapsáni v seznamech znalců, mají platné povolení vykonávat tuto činnost do r. 2026. Od 1.1.2026 již budou muset absolvovat úspěšně také zkoušku.

Pojem znalec je totožný s pojmem soudní znalec. Znalec může na rozdíl od odhadce s vázanou živností provádět ocenění majetku-nemovitostí pro soudy a pro finanční úřady. V některých případech je nutnost znalce také pro notáře a pro dražby.

Nejčastěji znalci pro finanční úřady zpracovávají administrativní anebo také jinak úřední ocenění nemovitého majetku za účelem stanovení porovnávací ceny pro daň z nabytí.