Jaký je rozdíl mezi tržním a administrativním oceněním nemovitosti?

Administrativní ocenění může provádět jen znalec, a to pro finanční úřady, které to použijí toto ocenění jako srovnávací hodnotu. Znalec se při výpočtu vychází striktně ze Zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a platné vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku.

Tržní oceňování může provádět odhadce s vázanou živností a také znalec. Pro výpočet tržní ceny neexistuje žádná zákonná norma, ale vychází se pouze z obecně platné metodiky.