Kdo může oceňovat nemovitosti?

Kdo může oceňovat nemovitosti?

Podle toho, co se dá najít dnes na internetu tak se může zdát, že kdokoliv. Podnikatelská činnost, i když je nabízena zdarma, ale slouží k výdělečné činnosti, je bez platného živnostenského oprávnění považována dle živnostenského zákona jako neoprávněné podnikání a je proto nezákonná.

Činnost oceňování majetkunemovitostí anebo zkráceně oceňování nemovitostí je podle platného znění živnostenského zákona vázanou živností s tím, že o ni může bez praxe požádat jen ten, kdo je absolventem VŠ – ekonomického, právního anebo stavebního směru a zároveň absolvoval 4 - semestrální specializační studium oceňování nemovitostí.