Proč nekupovat nemovitost v realitních aukcích...

...protože nemovitost se nekupuje pod tlakem, ve stresu a v tísni!

 

Což jsou asi jedny z hlavních důvodů, ale ne jediné. Může se stát, že v realitních aukcích lze nakoupit levněji než je skutečná obvyklá cena. Nicméně, na kontrolu a prověření nemovitosti většinou máte málo času.  A o to realitním kancelářím, které se na tento způsob prodeje zaměřují jako na nový a moderní, hlavně jde.

Důležitou podmínkou při realizaci aukce je to, že prodávající buď souhlasí s nižší nabídkovou cenou do aukce a nebo je mu vnucena myšlenka, že nabídková cena do aukce je vlastně cena obvyklá a tak je záměrně klamán. Pak se dá předpokládat, že realitní kancelář využije převisu poptávky na realitním trhu a tím získá dostatečné množství koupěchtivých, vystresovaných a neinformovaných zájemců, kteří nad nějakými nedostatky dané nemovitosti mávnou rukou a nebo je přehlédnou úplně.

Zklamání – to je další důvod. Když je více zájemců, kteří se zúčastní aukce a nemovitost je pouze jedna, je jasné, že výhercem může být jen jeden. Člověk je od přírody soutěživý tvor. Pokud několikrát prohraje v aukcích, může se mu stát, že toto zklamání již nechce zažít. I když takový zájemce o koupi věnuje poměrně dost času na ověření nabízené aukční nemovitosti (např. zpracování studie, ověření pozemků – inženýrské sítě, konzultace s projektanty apod.), tak s neúspěchem v aukci přichází zklamání z prohry a promarněného času.  

Věrohodnost. Některé realitní kanceláře, které organizují prodej nemovitostí formou realitní aukce, se snaží působit důvěryhodně díky přítomností notáře. Tak  je to prezentováno navenek, hlavně v médiích. Osobně jsme se s tím ještě nikdy nesetkali, i když jsme na aukcích byli. Naprostá většina realitních aukcí se provádí buď obálkovou metodou a nebo elektronickou aukcí a pandemie COVUDu-19 tomu ještě napomohla.  Bohužel, v e-aukcích je registrován mimo seriózních zájemců ještě někdo další. Většinou je to organizátorem najatá osoba. A když přihazování vázne, pobízí ostatní falešnými příhozy a pomáhá získat vyšší prodejní cenu. Pokud se náhodou stane, že aukci takto vyhraje, organizátor aukci zruší a vyhlásí novou.   

Takové jednání už není pouze klamání spotřebitele, ale jedná se už o klasický trestní čin podvodu při konání aukce. Bohužel se téměř nedá prokázat, protože důkazy se většinou ve virtuálním světě nenajdou. 

 

Pokud budete mít zájem o koupi Vámi vybrané nemovitosti s naší realitní kanceláří, vždy pro Vás ZDARMA vypracujeme odborné tržní ocenění nemovitosti. Tak budete vědět, zda kupujete pod a nebo nad obvyklou cenou. V případě koupi pozemku Vám ZDARMA a to i když si pozemek budete kupovat samostatně, zajistíme prověření dostupnosti inženýrských sítí a ověření územně plánovacích informací ohledně umístění plánovaných staveb.

A hlavně, když budete prodávat nebo kupovat nemovitosti s námi, vyhnete se stresu, zklamání a nestanete se obětí podvodného jednání!

 

24. 6. 2021