Jak zastavit růst cen nemovitostí ?

     Tak tuto otázku si pokládá snad každý politik a každá politická strana a to zejména  před volbami. Nám ji také nedávno položila jedna paní redaktorka s realitního portálu. Chtěla odpovědi co nejstručněji, tak tady to je:

    Pokud se v tržní ekonomice již rozběhla inflační spirála směrem k pravidelným vyšším hodnotám a to se již právě stalo (příčiny najdete v článku našeho blogu Proč roste cena nemovitostí aneb…), růst cen nemovitostí se už zastavit nedá. Tento růst byl v minulosti vždy přirozeně zastaven jen v případech světové hospodářské krize a nebo globálního vojenského konfliktu.

     Dnes se dá pouze zpomalit růst cen nemovitostí v ČR.

Hlavní roli by měla hrát Vláda ČR, obce a ČNB.

    ČNB má jako hlavní nástroj zvyšování diskontní sazby, to je tedy výše úroku, za který si půjčují peníze komerční banky od ČNB. To má za následek vyšší úroky pro hypoteční úvěry. Jenže úroky z úvěrů komerčních bank jsou jejich hlavním zdrojem příjmů.  Pokud by zvýšení diskontní sazby bylo příliš vysoké, může to ohrozit podnikání komerčních bank a pak celý bankovní systém. Takže nic razantního ze strany ČNB se asi očekávat nedá a zvýšení diskontní sazby pouze mírně zpomalí růst cen nemovitostí, který nejspíš nikdo ani nepostřehne.

    Některá světová velkoměsta se snaží řešit dostupnost bydlení pro mladé lidi dodatečným zdaněním volných (neobsazených) bytů investorů (majitelů). Snaží se je tím motivovat k prodeji svých nemovitostí a zvýšit nabídku na realitním trhu a tím snížit i ceny nemovitostí.  Za dodatečné zdanění města staví nové byty pro mladé lidi. Tam, kde tyto byty jsou opravdu volné bez nájemníků, to i funguje. Něco takového zaznívá před volbami i z úst některých našich politiků.

    Jenže v ČR tyto byty volné nejsou. Jsou v nich nájemníci. V případě dodatečného zdanění majitel nemovitosti přenese tyto zvýšené náklady na nájemce. Proto se opět zvýší cena bydlení. Ten nájemce, který bude mít nárok na státní příspěvek na bydlení, toto zvýšení zase převede zpět na stát. Ti nájemci, kteří na státní podporu nebudou mít nárok, začnou uvažovat o vlastním bydlení. A opět se tak zvýší poptávka po nemovitostech a bude se zase zvyšovat cenu nemovitostí. A také jako vedlejší produkt to zvýší celkovou inflaci a opět to zvýší poptávku investorů k nákupu dalších nemovitostí. Takže toto případné vládní rozhodnutí by mohlo mít poměrně opačné devastující účinky.  

     Vláda a obce by se skutečně měly stát největším developerem v ČR. Měly by vymyslet systém podpory bydlení a povinně realizovat roční minimální počet výstavby bytů. Hlavní problém je zdroj financování, když byly v covidové době vynaloženy nečekané výdaje, které nás zadlužily na několik dalších generací. Zde by bylo možné použít PPP projekty (Public Private Partnership), partnerství veřejného a soukromého sektoru a oslovit velké developerské společnosti ke spolupráci. Pokud by byl  tento typ spolupráce při výstavbě nových bytů úspěšný, mohl by v konečném důsledku ovlivnit i růst cen nemovitostí. Zároveň by se zvýšila nabídka a dostupnost bydlení pro mladé lidi.

     Vláda může hned udělat několik drobných kroků, které mohou zpomalit růst cen nemovitostí. Pokud si přečtete náš článek „Proč roste cena nemovitostí aneb proč nemůžete věřit online odhadům“ pochopíte, že k rychlejšímu růstu cen nemovitostí napomáhá hromadný prodej informací z Katastrálního úřadu ČR z realizovaných (prodaných) nemovitostí.  Vláda by měla tento hromadný prodej informací z úřadu který řídí, ZAKÁZAT!

     Tyto informace dnes slouží skoro všem realitním makléřům v ČR. Téměř každá realitní kancelář je prostřednictvím dalších IT firem kupuje.  Všichni jsou odhadci cen nemovitostí. Bohužel v Živnostenském zákoně je vázanou živností jen živnost oceňování věcí nemovitých. Není tam jednoznačně napsáno, že odhady cen nemovitostí spadají pod tuto vázanou živnost. Vláda by proto měla udělat změnu, jednoznačně ODHADY CENY NEMOVITOSTÍ ZAŘADIT POD TUTO VÁZANOU ŽIVNOST a nařídit všem Živnostenským úřadům důslednou kontrolu a sankce za neoprávněné podnikání  při této nelegální vázané živnosti.

     Naše realitní kancelář, jako jedna z mála, vlastní vázanou živnost oceňování nemovitých věcí. Proto, abychom nebyli vnímáni jako ostatních realitní kanceláře (tzn. jako „odhadci cen nemovitostí“) jsme si na titulní stranu našich  www stránek dali slogan :

„My neodhaduje – my oceňujeme“

 

 13. 9. 2021